Patricia en De Keerkring

Na eerst andere paden in het leven gevolgd te hebben, vond ik enkele jaren geleden mijn werkelijke bestemming: verzorgen van overledenen en zorg besteden aan nabestaanden. Een prachtig vak, dat ik met liefde uitoefen in mijn bedrijf De Keerkring. Er is niets fijner dan overledenen er voor hun geliefden goed uit te laten zien en nabestaanden te begeleiden bij het afscheid van hun dierbare. 

Door mijn Surinaamse roots maakte ik al jong kennis met diverse religies. Dit boeide mij enorm. Dankzij die interesse kan ik mij goed verplaatsen in de tradities van families met verschillende achtergronden, zowel religieus als niet-gelovig. De Keerkring is er dan ook voor iedereen.

Mijn opleiding tot uitvaartbegeleider en postmortaal verzorger heb ik gevolgd bij Docendo, landelijk opleidingsinstituut voor de uitvaartbranche. Naast mijn dagelijks werk geef ik ook gastcolleges aan mbo- en hbo-opleidingen, onder meer Verpleegkunde en Zorg & Welzijn. Ook hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

De naam van mijn uitvaartonderneming is afgeleid van het adres waar De Keerkring is gevestigd. Maar de betekenis reikt verder. De keerkringen zijn twee denkbeeldige cirkels rond de aarde die de stand van de zon verbinden met de overgang naar zomer en winter. Een mooie symboliek voor de eeuwigdurende cyclus van leven en dood. De vogel in mijn logo is de tropische keerkringvogel, die het grootste deel van zijn/haar leven doorbrengt boven zee en alleen