Piëteitvolle verzorging van overledenen

Een mens na overlijden met liefde verzorgen, het is een waardevol ritueel dat overal ter wereld wordt uitgevoerd. Het toont respect voor de overledene en geeft nabestaanden de mogelijkheid om hun dierbare voor de laatste keer te (laten) koesteren.

Alle handelingen die ik als overledenenverzorger doe, kunnen in een ziekenhuis, mortuarium en thuis plaatsvinden. Het liefst betrek ik de familie bij het wassen, aankleden, opmaken en opbaren van hun dierbare. Maar niets moet; nabestaanden bepalen wat ze zélf doen en wat ze liever aan mij overlaten.

Soms heeft het lichaam van een overledene extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk, na weefseldonatie of als medische apparatuur moet worden verwijderd. Ik zorg ervoor dat iemand herkenbaar en in alle openheid kan worden opgebaard. Ook bij flinke verwondingen. Voor de rouwverwerking van de nabestaanden kan dit heel belangrijk zijn.

Specialistische overledenenzorg van de Keerkring

  • restauratietechnieken (eenvoudig en complex)
  • camouflage make-up
  • airbrush make-up
  • postmortale haarverzorging
  • verwijderen infusen, pacemakers etc.
  • buikpuncties
  • Surinaams (ritueel) wassen

Uitvaartbegeleiders, ziekenhuizen, politie, crematoria en nabestaanden kunnen mij inschakelen voor overledenenzorg. Wilt u met mij in contact komen? Ik maak graag een afspraak met u.

Tarievenoverzicht